Dziś: piątek, 21 czerwca 2024r.. 173 dzień roku. Imieniny: Alicji, Alojzego. Okres kościelny: Okres zwykły

>

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

POWSTANIE

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny, zapoczątkowany w XIX wieku przez Francuzkę, obecnie służebnicę Boża, Paulinę Jaricot. Jak sama mówiła, chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 roku.

STRUKTURA

Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski. Jest to stowarzyszenie o charakterze wspólnotowym. Jego członkowie jednoczą się w modlitwie, przedstawiając Bogu przez Maryję wspólne intencje. Jest to specjalna więź modlitewna, która istnieje pomimo tego, że każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu akurat przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w domu, w kościele, czy też w drodze do pracy lub szkoły. Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka. Grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.

CEL STOWARZYSZENIA

– Wynagradzanie Bogu za popełnione zło i odwrócenie gniewu Boga przez orędownictwo naszej Pani Różańcowej
– Stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych
– Uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie zawsze czystej wiary

WSTĄPIENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Do Żywego Różańca może należeć każda osoba ochrzczona. Przystąpienie do róży różańcowej następuje poprzez wyrażenie takiej decyzji wobec zelatora lub proboszcza w parafii.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

– Rozważanie codziennie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca (tzn. l Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo). Osoba odmawiająca tajemnicę odmawia też początkowe modlitwy różańca świętego czyli Wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
– Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
– Dbałość o relację z Panem Bogiem i częste przystępowanie do sakramentów św.
– Rozszerzanie kultu Matki Bożej i krzewienie modlitwy różańcowej we własnym środowisku
– W miarę możliwości wspomaganie ubogich i udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy

INTENCJE

W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.

WYMIANA TAJEMNIC

Comiesięczna wymiana tajemnic odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.30.

ODPUSTY

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
– W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
– W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
– W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
– W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
– W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
– W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
– We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
– W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Wystarczy zaledwie kilka minut dziennie, aby stać się częścią wielkiej wspólnoty modlitewnej, zjednoczonej poprzez Różaniec. Mając na uwadze zachętę Pana Jezusa, że jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie, podejmij wyzwanie trwania w nieustannej modlitwie różańcowej i przyłącz się do Koła Żywego Różańca w naszej parafii.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Przyłęku 2024r

Licznik wejść na stronę: 158 030

Wykonanie: WebInspiracje