Dziś: czwartek, 18 kwietnia 2024r.. 109 dzień roku. Imieniny: Bogusławy, Apoloniusza. Okres kościelny: Okres Wielkanocny

>

TRIDUUM PASCHALNE

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego stanowi jedną całość rozciągniętą na trzy pełne doby (Triduum oznacza trzy dni). W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum uobecnia trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi - wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci - spoczynek w grobie i zmartwychwstanie. W istocie dla chrześcijan Triduum Paschalne trwa nieprzerwanie od Mszy Wieczerzy Pańskiej w wieczór wielkoczwartkowy, aż do Nieszporów Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną wieczorem, uobecniając mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielki Czwartek

Dziś wieczorem w naszym kościele parafialnym uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczeliśmy obchody Świętego Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej jest  sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię. Podczas dzisiejszej Mszy Wieczerzy Pańskiej zamilkły dzwonki, a kapłan sprawujący liturgię dokonał obrzędu umycia nóg 12 mężczyznom czyli tzw.  „Mandatum”. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament został przeniesiony w uroczystej procesji do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą(na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie będzie możliwość adoracji do  godziny 22 i przez cały Wielki Piątek. 

Wielki Czwartek 2024
Wielki Czwartek 2024

 

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Krzyża, obfitujący w naszym kościele w różne wydarzenia modlitewne. O godzinie 15.00 odprawiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia.
O godzinie 17.00 zgromadzeni wierni uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, którą poprowadziły rodziny w intencji rodzin.
Następnie o godzinie 18.00 odprawione zostało wielkopiątkowa Nabożeństwo Męki Pańskiej, która ma swój szczególny przebieg. Celebrans i asysta weszli do kościoła w ciszy, a następnie Celebrans leżał chwilę krzyżem przed ołtarzem. Następnie odczytano z podziałem na role został opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat.  

Głównym wydarzeniem liturgii w Wielki Piątek jest adoracja Krzyża (zasłoniętego fioletowym suknem), który został wniesiony przez służbę liturgiczną przed ołtarz. Następnie Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i śpiewał trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiedzieli: „Pójdźmy z pokłonem”. Po odsłonięciu krzyża nastąpiła adoracjia kżyża przez kapłanów i służbę liturgiczną ołtarza. 

Po adoracji Krzyża z ciemnicy przyniesiony został Najświętszy Sakrament i wiernym udzielona został Komunia Święta.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku Była procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie Celebrans umiwystawił Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Po tym następiło ośpiewanie Gożkich Żali w trakcje których Krzyż został położony przed ołtarzem, a wierni adorowali go poprzez uklęknięcie i ucałowanie.
O godzinie 19.30 rozpoczeła się adoracja młodzieży bieżmowanej przy Grobie Pańskim,przy którym wartę sprawowali Druchowie Strażacy. Wierni modli adorować Najświętrzy Sakrament w naszej świątyni do godziny 22.

Wielki Piątek 2024
Wielki Piątek 2024

 

Wielka Sobota

Uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczeły się w naszej parafii od poświęcenia przyniesionych przez wiernych pokarmów, które będą spożywane podczas Wielkanocnego śniadania w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Święcenie pokarmów 2024
Święcenie pokarmów 2024

 

Przez cały dzień wierni mieli możliwość adorowania Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim w naszej świątyni. O 18 Msza Święta Wigilii Paschalnej. Jest to celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Odprawiana powinna być przed północą, tj. w sobotę późnym wieczorem i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Nabożeństwo w naszej parafii składało się z czterech zasadniczych części:

1. Obrzęd światła, na który składają się: poświęcenie ogniska, zapalenie paschału i uroczyste wniesienia go przez Księdza Daniela do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA .

Na koniec tej części Ksiądz Daniel  odśpiewał Exultet, czyli przepiękną pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus.

2. Liturgia Słowa – szczególnie bogata w tym dniu (8 czytań) – ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia, zwłaszcza przejście ludu Izraela przez Morze Czerwone. Ewangelia opowiada o odkryciu w wielkanocny poranek przez niewiasty pustego grobu Chrystusa.

3. Obrzęd poświęcenie wody chrzcielnej, w trakcie którego Ksiądz Proboszcz zanurzył Paschał w naczyniu z wodą, którą  po odnowienu przyrzeczeń sakramentu chrztu św. Ksiądz Daniel pokropił wszystkich wiernych obecnych w kościele.

4. Liturgia Eucharystyczna, która tej nocy jest wielkim dziękczynieniem za wydarzenia paschalne. Po komunii Świętej Ksiądz Proboszcz złożył zebranym parafianom życzenia świąteczne i podziękował wszyystkim zaangażowanym w prze żywanie okresu Triduum Paschalneg

Wigilia Paschalna 2024
Wigilia Paschalna 2024

 

 

 Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Przyłęku 2024r

Licznik wejść na stronę: 142 412

Wykonanie: WebInspiracje